Từ 15 - 20 Triệu

Máy rửa bát giá Từ 15 - 20 Triệu


Lựa chọn :
Máy rửa bát Arber AB7SR

20.500.000 đ 17.500.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS46GI04E

27.890.000 đ 18.990.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS46GW04E

27.800.000 đ 18.200.000 đ

Máy Rửa Bát Bosch SMV46KX00E

28.200.000 đ 19.300.000 đ

Máy Rửa Bát Bosch SPS25CI03E

23.500.000 đ 14.100.000 đ

Máy Rửa Bát Bosch SPV46IX00E

25.890.000 đ 17.250.000 đ

Máy Rửa Bát Bosch SPV46MX00E

26.700.000 đ 19.500.000 đ

Máy rửa bát Chefs Kuche DWF-1200LW

18.000.000 đ 16.000.000 đ

Máy rửa bát Electrolux ESF 65050X

19.500.000 đ 17.850.000 đ

Máy rửa bát Electrolux ESF63020X

21.500.000 đ 17.850.000 đ

Máy rửa bát Hafele 539 26 132

27.750.000 đ 20.810.000 đ

Máy rửa bát Hafele 539 26 512

23.680.000 đ 16.580.000 đ

Máy rửa bát Hafele HDW-F60C

22.600.000 đ 19.880.000 đ

Máy rửa bát Kaff KF-S906TFT

23.800.000 đ 20.230.000 đ

Máy rửa bát Kaff KF-W905

19.650.000 đ 16.700.000 đ

Máy rửa bát Malloca WQP12 9242A

14.800.000 đ 13.320.000 đ

Máy rửa bát Malloca WQP12 J7309K

18.900.000 đ 17.000.000 đ

MÁY RỬA CHÉN FASTER FS-402F

22.850.000 đ 18.700.000 đ

Máy Rửa Chén Faster FS BW6441S

24.900.000 đ 17.000.000 đ