Máy hút mùi độc lập

Máy hút mùi độc lập treo giữa nhà - Bếp đại tín


Lựa chọn :
Máy hút mùi Arber AB 700S

18.000.000 đ 12.375.000 đ

Máy hút mùi Arber AB 700T

16.400.000 đ 11.625.000 đ

Máy hút mùi Arber AB 700Y

16.000.000 đ 10.875.000 đ

Máy hút mùi Arber AB 900S

19.000.000 đ 13.125.000 đ

Máy hút mùi Arber AB 900T

17.400.000 đ 11.962.000 đ

Máy hút mùi Arber AB 900Y

16.450.000 đ 11.300.000 đ

Máy hút mùi Batani BA-209I

12.500.000 đ 10.000.000 đ

Máy hút mùi Canzy CZ-32IG

22.890.000 đ 15.336.000 đ

Máy hút mùi Canzy CZ-350C

13.180.000 đ 10.626.000 đ

Máy hút mùi Canzy CZ-989

24.180.000 đ 18.135.000 đ

Máy hút mùi Canzy CZ-ISO-90E

13.480.000 đ 10.836.000 đ

MÁY HÚT MÙI CATA SELENE 900

20.000.000 đ 15.200.000 đ

Máy hút mùi Chefs EH-R820E5

11.490.000 đ 9.766.000 đ

Máy hút mùi Chefs EH-R822E3

11.490.000 đ 9.766.000 đ

Máy hút mùi ELICA EMPTY SKY

86.700.000 đ 69.360.000 đ

Máy hút mùi ELICA SERENDIPITY ISLAND

58.500.000 đ 46.800.000 đ

MÁY HÚT MÙI FAGOR CFB - 10000AIX

41.500.000 đ 33.200.000 đ

MÁY HÚT MÙI LATINO LT-L05

12.880.000 đ 11.625.000 đ

MÁY HÚT MÙI LORCA TA6009-90CM

12.690.000 đ 10.490.000 đ

Máy hút mùi Napoliz NA 900V

15.990.000 đ 12.790.000 đ

Máy hút mùi đảo Elica CHROME

56.800.000 đ 45.440.000 đ

Máy hút mùi đảo Elica EASY

26.800.000 đ 21.440.000 đ

Máy hút mùi đảo Elica INTERSTELLAR (Trắng)
Máy hút mùi đảo Elica SHINING RUST

94.500.000 đ 75.600.000 đ

Máy hút mùi đảo Elica SUMMILUX

79.200.000 đ 63.360.000 đ

Máy hút mùi đảo Elica YE

125.500.000 đ 100.400.000 đ

MÁY HÚT MÙI ĐỘC LẬP ABBAKA AB 901

19.800.000 đ 16.830.000 đ

MÁY HÚT MÙI ĐỘC LẬP ABBAKA AB-9005I 90