Hàn Quốc

Máy xông hơi nhập khẩu Hàn Quốc - Bếp Kường Minh


Lựa chọn :
Máy xông hơi ướt KingSteam 4,5 KW

8.500.000 đ 4.500.000 đ

Máy xông hơi ướt KingSteam 6KW

9.000.000 đ 6.500.000 đ

Máy xông hơi ướt KingSteam 7,5 KW

10.000.000 đ 6.900.000 đ

Máy xông hơi ướt KingSteam 9KW

11.000.000 đ 7.500.000 đ