Chậu rửa bát Cata

Chậu rửa bát Cata cao cấp


Lựa chọn :
Chậu Rửa Bát Cata C-2 AG

4.800.000 đ 3.200.000 đ

Chậu rửa bát Cata CB 2

8.000.000 đ 6.500.000 đ

Chậu rửa bát Cata CB-40-40

2.600.000 đ 1.500.000 đ

Chậu rửa bát Cata CB-45-40

2.700.000 đ 1.200.000 đ

Chậu rửa bát Cata CBP 40-40

3.300.000 đ 2.970.000 đ

CHẬU RỬA BÁT CATA FRS-2 SV

12.000.000 đ 10.200.000 đ

CHẬU RỬA BÁT CATA RS-1 INOX UNIT

2.600.000 đ 1.500.000 đ

Chậu rửa Cata CD 1-Left

3.700.000 đ 2.400.000 đ

Chậu Rửa Cata CD-1 DER UNIT

3.900.000 đ 2.500.000 đ

Chậu rửa Cata R-2 AG Unit

4.800.000 đ 2.900.000 đ