Tây Ban Nha

Đại lý máy rửa bát Tây Ban Nha cấp I - Bếp Đại Tín


Lựa chọn :
Máy rửa bát Fagor 1LF 019SX

32.500.000 đ 25.850.000 đ

Máy rửa bát Fagor LVF 11AX

31.800.000 đ 24.700.000 đ

Máy rửa bát Fagor LVF65IT

32.850.000 đ 26.600.000 đ

Máy rửa bát Teka DW7 86FI

40.249.000 đ 32.991.000 đ

Máy rửa bát Teka DW8 80FI

40.249.000 đ 30.991.000 đ