Từ 10 - 15 Triệu

Gía Bếp Hồng Ngoại Từ 10 - 15 Triệu


Lựa chọn :
Bếp hồng ngoại Bosch PKF645E14E

16.500.000 đ 13.000.000 đ

Bếp hồng ngoại Bosch PKF651T14E

16.500.000 đ 13.500.000 đ

Bếp hồng ngoại Bosch PKK611B17E

16.650.000 đ 14.600.000 đ