Từ 15 - 20 Triệu

Máy hút mùi giá Từ 15 - 20 Triệu


Lựa chọn :
Máy hút mùi áp tường Elica L'ESSENZA

32.800.000 đ 26.240.000 đ

Máy hút mùi Canzy CZ-989

24.180.000 đ 18.135.000 đ

Máy hút mùi Elica LOL

13.900.000 đ 11.120.000 đ

Máy hút mùi ELICA MAJESTIC

23.600.000 đ 20.100.000 đ

Máy hút mùi Fagor CFB-9000AV

26.500.000 đ 21.200.000 đ

Máy hút mùi Giovani G-725BG

21.820.000 đ 17.456.000 đ

MÁY HÚT MÙI GIOVANI G-745 WRS

20.850.000 đ 17.722.000 đ

Máy hút mùi Giovani G-925 BG

22.320.000 đ 17.856.000 đ

MÁY HÚT MÙI GIOVANI G755 RS

21.850.000 đ 18.572.000 đ

Máy hút mùi Munchen AM321

20.500.000 đ 18.450.000 đ

Máy hút mùi đảo Elica EASY

26.800.000 đ 21.440.000 đ

MÁY HÚT MÙI ĐỘC LẬP ABBAKA AB 901

19.800.000 đ 16.830.000 đ

MÁY HÚT MÙI ĐỘC LẬP ABBAKA AB-9005I 90
Máy hút mùi độc lập Giovani G-686WGI

25.120.000 đ 16.300.000 đ

MÁY HÚT MÙI FAGOR CFB-900AXA

20.000.000 đ 16.000.000 đ

Máy Hút Mùi Malloca K900A

23.900.000 đ 19.830.000 đ