Italy

Chuyên máy rửa nhập khẩu Italya giá rẻ - Bếp Đại Tín


Lựa chọn :
 Máy rửa bát Giovani GD-STX3CL

36.189.000 đ 32.570.000 đ

Máy rửa bát Ariston LDF12354 X EX

28.900.000 đ 20.850.000 đ

Máy rửa bát Ariston LFF-114-IX-EX

25.900.000 đ 17.850.000 đ

Máy rửa bát Brandt DFH1310X

30.900.000 đ 21.630.000 đ

Máy rửa bát Brandt DFH13114W

28.200.000 đ 19.740.000 đ

Máy rửa bát Giovani GD-LVS337SX

29.634.000 đ 26.670.000 đ

Máy rửa bát Giovani GD-LVS375SX

31.140.000 đ 28.026.000 đ

Máy rửa bát NARDI LSI 6014 HL

28.900.000 đ 24.560.000 đ

Máy rửa bát Nardi LSI6012SH

25.800.000 đ 21.930.000 đ